Avís Legal

El Lloc Web https://www.sarandbugs.com és propietat de Sara Cuadros Doménech (en endavant “El Lloc Web“), amb seu social al Carrer Raval de dalt 42, baixos 5ª, 08787 de Carme, C.I.F. 46784500Q.

Sara&Bugs posa a la seva disposició dels usuaris el present document amb la finalitat de complir amb les obligacions de la Llei 34/2002, de Servicios de la Sociedad de la Información y del Comercio Electrónico, i informar sobre les condicions d’ús del Lloc Web.

Tota persona que accedeixi a aquest Lloc Web es compromet a conèixer i complir el disposat en les altres pàgines legals posades a la seva disposició per Sara&Bugs en els diferents enllaços del Lloc Web. Sara&Bugs es reserva el dret de modificar la informació del Lloc Web, sense obligació d’avisar als usuaris d’aquestes obligacions. S’entén per suficient la publicació en aquest mateix Lloc Web.

Condicions d’Ús

L’usuari es compromet a fer ús d’aquesta pàgina web únicament per a realitzar consultes o comandes legalment vàlides i a no realitzar cap comanda falsa o fraudulenta. Del contrari, estarem autoritzats a anul·lar-la i a informar a les autoritats pertinents.

L’usuari no ha de realitzar cap ús prohibit d’aquesta pàgina web, entenent com això, entre altres, la introducció intencionada de virus, troians o qualsevol altre material tecnològic danyí.

No serem responsables de qualsevol dany o pèrdua que afecti al seu ordinador com a conseqüència de les accions anteriors, o de l’ús d’aquesta pàgina web o de la descàrrega de continguts de la mateixa o a les que la mateixa li enllaci.

Enllaços a altres pàgines web

La nostra web pot contenir enllaços a altres pàgines webs, xarxes socials i materials de tercers. Aquests enllaços es proporcionen merament a efectes informatius i Sara&Bugs no té el control sobre el contingut d’aquestes pàgines web o materials. En conseqüència, Sara&Bugs no es farà responsable pels danys o pèrdues derivats de l’ús d’aquests enllaços o material de tercers.

Propietat intel·lectual i industrial

El Lloc Web https://www.sarandbugs.com i la marca Sara&Bugs pertanyen a Sara Cuadros Doménech i en conseqüència queda totalment prohibit el seu ús sense la nostra prèvia autorització expressa i per escrit.

Els drets de propietat intel·lectual i industrial sobre els continguts del Lloc Web (inclòs els dissenys, texts, imatges, tipografies, gràfiques, icones, fotografies i altres elements audiovisuals o sonors, així com el dret sui generis sobre la base de dades), el seu disseny gràfic, els signes distintius (marques i noms comercials), els programes d’ordinador subjacents (inclòs els codis font), així com els diferents elements que integren el Lloc Web corresponen a Sara&Bugs, i sols Sara&Bugs disposa dels drets d’ús i explotació dels mateixos, i en aquest sentit constitueixen obres protegides per la legislació de propietat intel·lectual i industrial vigents, tant nacional com d’altres jurisdiccions.

L’ús del Lloc Web per l’usuari no suposa de cap manera la cessió de drets de propietat intel·lectual i/o industrial sobre el mateix, els seus continguts i/o els signes distintius. A tal efecte, mitjançant el present Avís Legal, i excepte en aquelles situacions en les que estigui legalment permès, queda expressament prohibit a l’usuari la reproducció, transformació, distribució, comunicació pública, posada a disposició, extracció i/o reutilització de tot o part del contingut del Lloc Web.

Queda totalment prohibit copiar i modificar de forma total o parcial els dissenys, texts, imatges, tipografies, gràfics, icones, marca i altres continguts visuals. En aquest sentit, el contingut del Lloc Web no podrà ser utilitzat ni reproduït ni totalment ni parcialment en cap aplicació o pàgina web, no podrà ser estampat en cap producte físic ni tampoc podrà ser copiat, reproduït, modificat, utilitzat o distribuit amb fins comercials. Igualment, queda expressament prohibida la reproducció total o parcial d’aquest Lloc Web mitjançant un enllaç sense la prèvia autorització expressa i per escrit de Sara&Bugs.

Sara&Bugs es reserva el dret d’exercitar les accions civils o penals que corresponguin contra els usuaris que vulnerin els seus drets de propietat industrial o intel·lectual.

Política de Privacitat

Sara&Bugs cumpleix amb les directrius de la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de desembre de Protección de Datos de Carácter Personal (en endavant LOPD) i la seva normativa en desenvolupament. La visita a aquest Lloc Web no suposa que l’usuari estigui obligat a facilitar cap informació sobre sí mateix. En el cas de que l’usuari proporcioni alguna informació de caràcter personal, les dades recollides seran utilitzades amb la finalitat, en la forma i en les limitacions i drets que recull la LOPD.

L’informem que, de conformitat amb la LOPD, les dades personals contingudes en aquest formulari s’incorporaran a un fitxer titularitat de Sara Cuadros Doménech amb la finalitat de canalitzar les sol·licituds d’informació, suggerències i reclamacions de clients per a la seva gestió i resolució. El client pot exercir els drets d’accés, rectificació, oposició i cancel·lació dirigint-se per correu postal o correu electrònic a:

Sara Cuadros Doménech

C/ Raval de dalt 42, baixos 5ª

08787 Carme

legal@sarandbugs.com

Les finalitats per les quals seran recaptades les dades s’especificaran en el propi formulari de dades, incloent la gestió d’alta com a usuari, l’enviament d’informació comercial per a futures campanyes, productes i/o serveis per correu postal o per mitjans electrònics, incloent SMS, així com la realització d’enquestes. Els usuaris que faciliten dades de caràcter personal, consenten de forma incontestable la incorporació de les seves dades en un fitxer del que és responsable Sara&Bugs, així com el tractament informatitzat o no dels mateixos.

Sara&Bugs ha adoptat les mesures tècniques i organitzatives necessàries per a garantir la seguretat i integritat de les dades així com per a evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat. Els usuaris llurs dades siguin objecte de tractament podran exercitar gratuïtament els drets d’oposició, accés i informació, rectificació, cancel·lació de les seves dades i revocació de la seva autorització, sense efectes retroactius en els termes especificats en la LOPD, conforme al procediment legalment establert.

Aquests drets podran ser exercitats escrivint a la direcció de correu electrònic de legal@sarandbugs.com. En el moment de procedir a la recollida de les dades s’indicarà el caràcter voluntari o obligatori de les dades objecte de recollida.

Sara&Bugs podrà facilitar dades nominatives als seus socis comercials. D’aquesta forma, l’usuari podrà rebre ofertes comercials de tercers. A aquest respecte, s’especifica que, excepte rebuig exprés per part de l’usuari, Sara&Bugs podrà facilitar les dades d’aquest als seus socis comercials. Tot i així, en el que respecte a la direcció de correu electrònic del client, Sara&Bugs sols podrà utilitzar o facilitar l’anomenada direcció als seus socis amb l’autorització expressa de l’usuari. Per suposat, l’usuari podrà en tot moment anul·lar l’anomenada autorització, comunicant el seu rebuig per correu electrònic en la següent direcció: legal@sarandbugs.com.

Per a la realització i seguiment de les compres o altres serveis al client que poden implementar-se en un futur, l’usuari haurà de registrar les seves dades personals i escollir una contrasenya per l’accés a les zones restringides que requereixin identificació prèvia. Això evitarà el seu ompliment en els successius. En el moment en què vostè es registra en el nostre servidor o realitza una comanda, les seves dades personals i domiciliaris, així com les transaccions realitzades i en curs són incorporades a la nostra base de dades, utilitzant-se únicament per a tramitar la comanda, així com per a realitzar el seu seguiment.

Si ha donat el seu consentiment exprés, i mentre no el revoqui, també s’utilitzaran per enviar informació sobre ofertes i serveis que poden resultar del seu interès. En qualsevol moment podrà modificar les dades del seu registre de client (canvi de domicili, telèfon, etc…) o sol·licitar-nos el recordatori de la seva contrasenya si l’ha oblidat.

Política de Cookies

L’accés a aquest Lloc Web pot implicar la utilització de cookies.

Les cookies són petites quantitats d’informació que s’emmagatzemen en el navegador utilitzat per cada usuari per a què el servidor recordi certa informació que posteriorment únicament el servidor que la implementat llegirà. Les cookies tenen, generalment, una duració limitada en el temps. Cap cookie d’aquest Lloc Web permet que pugui contactar-se amb el número de telèfon de l’usuari, la seva direcció de correu electrònic o amb qualsevol altre medi de contacte. Cap cookie d’aquest Lloc Web pot extreure informació del disc dur de l’usuari o robar informació personal. L’única forma en aquest Lloc Web de que la informació privada d’un usuari formi part de l’arxiu cookie és que l’usuari doni personalment aquesta informació al servidor.

El conjunt de cookies ens ajuda a millorar la qualitat de la nostra web, permetent-nos controlar quines pàgines troben els nostres usuaris útils i quines no. Les cookies són essencials per al funcionament d’Internet, aportant innumerables avantatges en la prestació de serveis interactius, facilitant-li la navegació i l’ús de la nostra web. En qualsevol cas, l’usuari pot inhabilitar l’ús de les cookies des de la configuració del seu navegador d’Internet o pot establir certes polítiques que permetin activar un mode privat mitjançant el qual les cookies es suprimeixen sempre després de la seva visita.

Comunicacions Comercials

En aplicació de l’article 20 i següents de la Llei 24/2002, del 11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, Sara&Bugs no envia comunicacions comercials per correu electrònic a no ser que tingui l’autorització expressa del destinatari de les mateixes. En tot cas, l’usuari pot sol·licitar que no s’enviïn informacions comercials a través dels canals d’atenció al client en qualsevol moment o escrivint-nos a la direcció de correu electrònic legal@sarandbugs.com.

Llei aplicable i Jurisdicció

Les presents condicions es regeixen i s’interpreten d’acord amb la llei espanyola. En el cas que es produeixi qualsevol tipus de discrepància o reclamació entre les parts en relació amb el compliment o el contingut de les presents Condicions, les parts acorden sotmetre la decisió de l’assumpte plantejat als Jutjats i Tribunals competents de la ciutat de Barcelona.

Darrera actualització: Gener 2018